Shop Mobile More Submit  Join Login
Happy 2-9~~~~~~ by Ahiru0604 Happy 2-9~~~~~~ by Ahiru0604
It seems like....my artworks are weird and weird...
But this is better than last year....I think so....
Add a Comment:
 
:icondeizmarol:
DeizMarol Featured By Owner Edited Jul 12, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Dep quá! :iconhappyskipplz: ( I can't do the other signs :iconchinasulkplz: )
Reply
:iconyukiyamashita:
yukiyamashita Featured By Owner Dec 23, 2013
Hường ... :iconheblushplz:
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Dec 23, 2013
Ờ....hường :iconskankyplz:

Tại hôm ấy dc nghỉ nên tâm trạng rất hường :v
Reply
:iconchii9x:
Chii9x Featured By Owner Sep 2, 2013   Digital Artist
hường phấn quá~♪ :iconeweplz:
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 3, 2013
Em biết :iconlalalaplz:
Reply
:iconhekirushiina:
HekiruShiina Featured By Owner Sep 2, 2013  Hobbyist Artist
Chết chưa lại hường :icontearyguyplz:
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 3, 2013
Được nghỉ nên tâm trạng rất hường :iconhappyblueplz:
Reply
:iconhekirushiina:
HekiruShiina Featured By Owner Sep 3, 2013  Hobbyist Artist
Vậy saoooo :iconhappyblueplz:
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 3, 2013
Vậy đó~~~~~ :iconhappyblueplz:
Reply
:iconhekirushiina:
HekiruShiina Featured By Owner Sep 3, 2013  Hobbyist Artist
Kệ cô ~~~~~ :iconhappyblueplz:
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 3, 2013
Ờ kệ tôi đê :iconnhappyblueplz:
Reply
:iconhekirushiina:
HekiruShiina Featured By Owner Sep 4, 2013  Hobbyist Artist
:iconicameplz:
Reply
:iconzumichan100:
zumichan100 Featured By Owner Sep 2, 2013
món j đây cô? cho tui 1 li
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 2, 2013
Sữa hường :iconheeheplz: uống 1 ly tặng kèm 1 bé Vietnam sắp chết chìm 
Reply
:iconusamihotaru:
UsamiHotaru Featured By Owner Sep 2, 2013
KAWAIIII~!!!! :3
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 2, 2013
Thanks~~~~~~
Reply
:iconusamihotaru:
UsamiHotaru Featured By Owner Sep 2, 2013
You´re welcome~!!  :)
Reply
:iconmonokanguyen:
Monokanguyen Featured By Owner Sep 2, 2013  Hobbyist
Việt-chan đáng yêu quáaaaa XD
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 2, 2013
Thanks bạn nhìu :iconhappyblueplz:
Reply
:iconmonokanguyen:
Monokanguyen Featured By Owner Sep 2, 2013  Hobbyist
Không có chi :3
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Sep 1, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Màu hường ở khắp mọi nơi :iconallmytearplz: mà công nhận nhìn đẹp hơn năm ngoái nhiều xD
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 1, 2013
Tâm trạng của em đang ngập màu hường chị ạ :icondurrhurrplz:
Reply
:iconvn4eyedgirl:
vn4eyedgirl Featured By Owner Sep 1, 2013  Hobbyist Traditional Artist
2-9 được nghĩ ở nhà đã quá phải không :iconbigheplz:
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 1, 2013
Quá sướng :iconhappyblueplz:
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Digital Artist
Bé Việt cute vật vã


Hình như mình vẽ hơi sớm 
Pervy Sweatshirt 
Reply
:iconahiru0604:
Ahiru0604 Featured By Owner Sep 1, 2013
Cảm ơn nhá~~~~
Cx hem đến nỗi sớm đâu mà :3
Reply
:icondarkgirl1999:
DarkGirl1999 Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Digital Artist
Hem có chi
Chắc không sớm lém :3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 1, 2013
Image Size
204 KB
Resolution
560×568
Thumb

Stats

Views
790
Favourites
54 (who?)
Comments
27
×